Thursday, March 22, 2018   
 
Аптис - инфо  


Почнувајќи од 1 ноември 2017 година полагањето на тестот Аптис ќе се изведува во Британскиот совет во Скопје.

За сите потребни информации јавете се на: (02) 31 35 035

Пријавите за полагање испраќајте ги на:  info@britishcouncil.org.mk