Thursday, March 22, 2018   
 
соопштенија  
Нов сајт на Катедрата за преведување и толкување​ - Wednesday, December 27, 2017
испити - Friday, August 14, 2015

 Germanski jazik  1V = 17.08.2015  vo 8.00 casot vo A1


Germanski jazik  2V = 19.08.2015  vo 12.00 casot vo A1

Germanski jazik  3V = 21.08.2015  vo 8.00 casot vo A1

Germanski jazik  4V = 24.08.2015  vo 8.00 casot vo A1
 
информации - Tuesday, January 13, 2015
контакт  

Димитар Попоски

Тел.: (02) 3240 492

катедарски координатор  

 
шеф на катедрата  
д-р Катарина Ѓурчевска-Атанасовска