Sunday, August 02, 2015   
 
соопштенија  
информации - Tuesday, January 13, 2015
контакт  

Димитар Попоски

Тел.: (02) 3240 492

катедарски координатор  

м-р Катарина Ѓурчевска-Атанасовска

katarina.gjurcevska@gmail.com

термини за консултации:

вторник 13:00 - 14:30

среда 13:00 - 14:30

шеф на катедрата  

Проф. д-р Татјана Панова-Игњатовиќ

panova.ignjatovik@gmail.com

термини за консултации:

понеделник 12:00 - 13:00

среда 12:00 - 13:00