Wednesday, August 16, 2017   
  Search   
 
Register  Login  
основна  
Линкови  
наставнички кадар  
Соопштенија  
Резултати од испитите кај проф. д-р Симон Саздов одржани на 24 јануари 2017 - Sunday, January 29, 2017
Резултати од испитите по Синтакса на СМЈ/2 кај проф. д-р Симон Саздов одржани на 24 јануари 2017 - Tuesday, January 24, 2017

 Резултати од испитите по Синтакса на СМЈ/2 кај проф. д-р Симон Саздов одржани на 24 јануари 2017

 read more ...
Резултати од испитите кај проф. д-р Симон Саздов одржани на 10 јануари 2017 - Thursday, January 12, 2017
термини за зимска испитна сесија 2017 - Monday, December 26, 2016

 термини за зимска испитна сесија 2017

 read more ...
шеф на катедрата  

д-р Станислава Сташа Тофоска-Јаневска

Downloaded from DNNSkins.com