Saturday, May 30, 2015   
 
информации  
втор циклус  
Тестирања  

 
 

 Резултатите од ТЕМАК испитот

можете да ги преземете тука.

 

Соопштенија и настани  
ваучери - Friday, May 22, 2015

Доделување на вредносни бонови - ваучери  

Повеќе...

 
ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ ТЕМАК - Thursday, May 21, 2015

Испитот по Македонски јазик за странци ќе се одржи на 1 јуни во 10 часот во Предавална 1. Студентите што ќе полагаат треба со себе да носат пасош и да ја приложат уплатницата (во прилог).

 
сесија мај/јуни - Wednesday, April 15, 2015

 ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА СЕСИЈАТА МАЈ/ЈУНИ 2015 - АЖУРИРАНО

Повеќе...

 

 
систематски - Thursday, March 19, 2015

 Информации за систематски преглед за студентите од прва година.

Повеќе...

 
славистика - Thursday, March 19, 2015

 II меѓународна студентска конференција Jučer, danas, sutra - slavistika.

Повеќе...

 
пракс - Tuesday, March 10, 2015

 Практикантска работа во Окта.

Повеќе...

 
пракса - Monday, February 09, 2015

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОБВРСКАТА НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ПОСЕТУВАЊЕ ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Повеќе...

 
еразмус - Thursday, January 15, 2015

 ЕРАЗМУС Мобилност

Повеќе...

 
познавање англиски - Tuesday, December 23, 2014

 Степен на познавање на англиски јазик на студентите коишто дипломирале на Катедрата за англиски јазик и книжевност.

Повеќе...

 
координатори - Tuesday, February 11, 2014

 Почитувани студенти,

За сите прашања во врска со студиските програми и планови можете да се обратите до координаторот  на соодветната катедра. Во прилог е даден списокот на ЕКТС-координатори и преимните термини кај секој од нив.

Со почит, 

 

 
приемни денови стручна служба - Wednesday, October 03, 2012

 ВАЖНО!

Приемни денови на стручната служба

повеќе...

 
erasmus - Thursday, May 14, 2015

 ИФОРМАЦИИ ЗА КОНКУРСОТ ЗА ЕРАЗМУС+

Во врска со реализацијата на Еразмус+ програмата за учебната 2015/2016
година, ве известуваме дека Конкурсот за мобилност на студенти и
наставен кадар ќе биде објавен во почетокот на септември 2015 година.
Тоа значи дека студентите можат да аплицираат за мобилност само во
летниот семестар за термин јануари-јуни 2016 година. Наставниот кадар ќе
може да реализира мобилност во текот на 15 октомври 2015-јуни 2016
година. Сите информации во врска со програмата можете да ги најдете на
интернет-страницата на Универзитетот www.ukim.edu.mk/megjunarodna
sorabotka/Erazmus+

Текстот на конкурсот за објавување на интернет-страницата на
факултетите ќе биде доставен кон крајот на август.

 
пријави - Thursday, May 07, 2015

 СООПШТЕНИЕ

Се известуваат студентите дека е строго забрането да се вршат корекции на пријавите за испит (корекции со коректор, пенкало кое се брише и сл.). Во случај да се констатира ваква неправилност студентот подлежи на дисциплинска одговорност. 
 
студентска конференција - Monday, May 04, 2015

 Студентска конференција „Како си ми“ за Македонски јазик, книжевност и кулутура 

Повеќе...

 
студентска конференција - Monday, May 04, 2015

 Студентска конференција „Како си ми“ за Македонски јазик, книжевност и кулутура 

Повеќе...

 
студирај полски - Monday, April 27, 2015

 
Известување - Friday, February 06, 2015

Известување 

Студентите од прва година кои немат извршено систематски преглед истиот да го извршат во текот на периодот од 16 до 20 февруари. По извршениот систематски преглед да дојдат во отсекот за студентски прашања за заверка на зимски семестар и упис на летен семестар 2014/15.

 
презапишување - Wednesday, September 10, 2014

 СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ЗАПИШАНИ ОД УЧ. 2013/2014

 

Почитувани студенти, ве потсетуваме на одредбата од чл. 323 од Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ (УКИМ), со која е регулиран статусот на студентите запишани во уч. 2013/2014, а која гласи:

„Студент запишан со партиципација на трошоците за студирање, го губи статусот на студент запишан во државна квота и ги продолжува студиите со поднесување на трошоците за студирање (кофинансирање) ако: 

- еден предмет запишува по трет пат; 

- не положил најмалку 50% од запишаните кредити во одреден семестар, до почетокот на наредниот соодветен семестар (зимски, односно летен)“.

Одредбата од наведениот член е цитирана во чл. 4 од Договорот што го имате склучено со Факултетот при запишувањето.

 

Од Деканатот на Факултетот

 
втор циклус - термини - Monday, February 10, 2014

 Почитувани студенти на втор и на трет циклус универзитетски студии,

 Заради поголема ефикасност во работењето на Стручната служба на Факултетот, Деканатот воведе приемни денови во отсеците. Во врска со тоа, ве известуваме дека за вас приемни денови се понеделник и четврток од 8 до 10 часот и вторник од 12 до 14 часот.

Се надеваме на разбирање од ваша страна. 

 
прием - Thursday, September 19, 2013

 СРЕДБА СО ДЕКАНОТ, СО ПРОДЕКАНИТЕ ИЛИ СО СЛУЖБИТЕ ВО ДЕКАНАТ СЕ ОСТВАРУВА САМО ВО ИСКЛУЧИТЕЛНИ СИТУАЦИИ, И ТОА ПРЕКУ ЕЛЕКТРОНСКО ЗАКАЖУВАЊЕ НА СЛЕДНАВА АДРЕСА: kontakt@flf.ukim.edu.mk

Повеќе...

 
интервју - Monday, April 27, 2015

Интервју со амбасадорот на кралството Шпанија, реализирано од студентите на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“

Повеќе...

 
Ваучери - Monday, April 06, 2015

НОВО: Информации за издавање на вредносни бонови - ваучери за набавување на таблет компјутери

Повеќе...

Барањата можете да ги поднесете во студентската служба, секој работен ден од 11:00 до 14:00 часот.

Барањето можете да го преземете тука.

 
одлука - информации јавен карактер - Monday, October 22, 2012

Одлука Информации од јавен карактер

повеќе...

 
таксени марки - Monday, January 17, 2011
претстава - Monday, May 18, 2015
онлајн  
People Online People Online:
Visitors Visitors: 11
Members Members: 0
Total Total: 11

Материјали