Monday, October 16, 2017   
 
Известувања  
Известување - Tuesday, October 10, 2017

 

До студентите од 3 година - преведувачка насока:

Се известуваат студентите дека часовите по Конференциско толкување 1 (симултан превод) кај Ј. Божиновски, ќе започнат од 19.10. (четврток) во предвидениот термин.

 
ИЗВЕСТУВАЊЕ!!! - Tuesday, October 03, 2017

 

До студентите од 2 и 4 година:

Се известуваат студентите дека на сајтот се објавени ажурираните програми за Американски расказ 1 и Американска книжевност 1.

 
ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО! - Monday, September 25, 2017

 

 До СИТЕ студенти:

Одвоете 3 минути од своето време за да го пополните следниов краток прашалник:

https://goo.gl/forms/RSvViRlqHR55YdRZ2 

Прашалникот е анонимен и е дел од поголемо истражување кое се спроведува во повеќе европски универзитети и во кое учествува Катедрата за англиски јазик и книжевност како претставник на УКИМ.

Ви благодариме на соработката :-)

 

 
Хоспитации - Sunday, September 24, 2017

 

До студентите од 4 година: наставна насока:

Конечната поделба на групите за хоспитации мошжете да ја најдете тука.

 
ИЗВЕСТУВАЊЕ!!! - Saturday, September 23, 2017

 

До студентите од 1 година:

Се известуваат студентте дека конечната поделба по групи во прва година е објавена во рапосредот, а може да се најде и тука.

 
Известување - Tuesday, September 19, 2017

 

До студентите од 2 година:

Се известуваат студентите дека доколку сакаат да променат група треба да најдат замена за транссфер, со тоа што преведувачите мора де се во група 1.

 
Известување - Monday, September 18, 2017

 

До сите студенти:

Распоредот за сите години е објавен на сајтот во делот - за студентите - распоред.

Поделбата по групи по години ќе биде објавена во текот на денот.

 
Хоспитации - Wednesday, September 13, 2017

 

До студентите од 4 година - наставна насока:

Поделбата по групи за хоспитациите по предеметот Методика 3 можете да го најдете тука.

 
Студентска конференција - Monday, July 03, 2017

 

До сите студенти:

We are a student organization from the Faculty of Humanities and Social Sciences in Split, Croatia and we are contacting you about a conference we are organizing.
It is called the Second International Symposium of Students of Croatian, English and Italian Studies: Easy to S(t)ay? 
It deals with very contemporary issues (the representation of contemporary issues such as the migrant crisis, terrorism, nationalism, populism, racism, religious intolerance, ecological issues, sexual and gender minorities, the position of persons with disabilities in the society, globalization and consumerism in contemporary fiction, films, music, video games, graphic novels,comics, graphic design, posters and media texts from the point of view of linguistics, literary theory and media theory) and is innovative and interdisciplinary.
 
Attached please find the call for papers for our conference.
We would find it very helpful if you could publish the call for papers on your faculty websites and distribute it to everybody who may be interested.

Best regards,

iTHEom

 
ИНФО: ELTAM-FLF Conference - Thursday, June 08, 2017

 

До сите студенти:

На 30.09.2017 ќе се одржи еднодневна меѓународна конференција во организација на Асоцијацијата на наставници по англиски јазик на Македонија ELTAM како член на IATEFL MaWSIG и Катедрата за англиски јазик и книжевност. Деталите можете да ги разгледате на следниот линк: http://eltam.org.mk/tabs/view/bb170c1adc68c29a60032673afa6bd53 

Доколку сте заинтересирани да учествувате како слушател, пријавете се на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAiVyH3x5bu61N5NXPnouXPmbZ5M7lVNZI8R0Mqjv786EM3g/viewform 
 
ИЗВЕСТУВАЊЕ!!! - Tuesday, April 04, 2017

 

До сите заинтересирани сруденти:

На следниот линк можете да најдете информации за повик за туторство за потребите на невладина организација.

 
ИЗВЕСТУВАЊЕ!!! - Friday, April 08, 2016

 

До студентите од 1, 2, 3 и 4 година:

Се потсетуваат студентите од прва, втора, трета и четврта година дека во текот на оваа академска година имаат обврска да реализираат пракса за да можат да го запишат зимскиот семестар во академската година 2016/2017.  Повеќе информации околу ова, како и потребните документи можат да се најдат на страната flf.ukim.edu.mk, во делот насловен Практична настава. Доколку имате какви било прашања, ве молиме да се обратите на ЕКТС координаторот за соодветната година.

 
ВАЖНО!!! - Thursday, December 24, 2015

 

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ДО СИТЕ СТУДЕНТИ:

Ова соопштение се однесува на сите студенти на Катедрата за англиски јазик и книжевност запишани во учебните години од 2008/2009 до 2015/2016.

 
ВАЖНО!!! - Tuesday, February 21, 2012

 

До сите студенти на Катедрата за англиски јазик и книжевност!

Се молат сите студенти при Катедрата да го почитуваат распоредот на часови кои се одржуваат во библиотеката и да не влегуваат кога во неа се одржува час (библиотеката ќе биде заклучена во тие термини). Распоредот е истакнат на вратата од библиотеката како и во продолжение на овој текст.

Од вас се очекува да ги почитувате термините и библитеката да ја користите за позајмување и враќање на книги како и за користење на компјутерите во термините кога во неа не се одржува настава.

Инфорамциите за тоа кога кој професор има консултации или час можете да ги најдете на нашата интернет страна, како и на распоредите истакнати на огласната табла. Исто така информации за објавени резултати од испити во испитните сесии можете да ги најдете на истите места. Доколку нема истакнато и на двете места значи дека резултати по определениот испит се уште нема.

Од вас се очекува да ги почитувате овие насоки.

Од Катедрата

 

 read more ...
КОНФЕРЕНЦИЈА / CONFERENCE  
APTIS test  
Контакт  

Марија Цветковска, библиотекар

Tел.: (02) 32 40 487

Наставни планови и распореди  
Дипломска работа  
English Literature 3 Excerpts  
Американска книжевност - наставни програми  
Корисни линкови  
Phonetics and Phonology  
Academic Writing 3  
Academic Writing 5  
MEL 7 2017  
Word Formation in Modern English  
Translation from English into Macedonian 1 and 3