Saturday, April 29, 2017   
 
Известувања  
Резултати од колоквиум - Thursday, April 27, 2017

 

До студентите од 1 година:

Резултатите од првиот колоквиум по Граматички категории можете да ги најдете тука.

 

 
ИЗВЕСТУВАЊЕ!!! - Thursday, April 27, 2017

 

До студентите од 3 година:

Се известуваат студентите дека редовноста е услов за полагање на вториот колоквиум по предметот Лексикологија 2.

Студентите кои имаат повеќе од 2 минуси не се квалификуваат да го полагаат вториот колоквиум по предметот.

 
Резултати од колоквиум - Tuesday, April 25, 2017

 

До студентите од 3 година:

Резултатите од првиот колоквиум по Лексикологија 2 можете да ги најдете тука.

 
Колоквиум - Monday, April 24, 2017

 

До студентите од 2 година:

Вториот колоквиум по САЈ 4 ќе се одржи на 11.05.2017 (четврток) со почеток во 16:15 часот во А3.

 
ИЗВЕСТУВАЊЕ!!! - Tuesday, April 04, 2017

 

До сите заинтересирани сруденти:

На следниот линк можете да најдете информации за повик за туторство за потребите на невладина организација.

 
ИЗВЕСТУВАЊЕ!!! - Friday, April 08, 2016

 

До студентите од 1, 2, 3 и 4 година:

Се потсетуваат студентите од прва, втора, трета и четврта година дека во текот на оваа академска година имаат обврска да реализираат пракса за да можат да го запишат зимскиот семестар во академската година 2016/2017.  Повеќе информации околу ова, како и потребните документи можат да се најдат на страната flf.ukim.edu.mk, во делот насловен Практична настава. Доколку имате какви било прашања, ве молиме да се обратите на ЕКТС координаторот за соодветната година.

 
ВАЖНО!!! - Thursday, December 24, 2015

 

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ДО СИТЕ СТУДЕНТИ:

Ова соопштение се однесува на сите студенти на Катедрата за англиски јазик и книжевност запишани во учебните години од 2008/2009 до 2015/2016.

 
ВАЖНО!!! - Tuesday, February 21, 2012

 

До сите студенти на Катедрата за англиски јазик и книжевност!

Се молат сите студенти при Катедрата да го почитуваат распоредот на часови кои се одржуваат во библиотеката и да не влегуваат кога во неа се одржува час (библиотеката ќе биде заклучена во тие термини). Распоредот е истакнат на вратата од библиотеката како и во продолжение на овој текст.

Од вас се очекува да ги почитувате термините и библитеката да ја користите за позајмување и враќање на книги како и за користење на компјутерите во термините кога во неа не се одржува настава.

Инфорамциите за тоа кога кој професор има консултации или час можете да ги најдете на нашата интернет страна, како и на распоредите истакнати на огласната табла. Исто така информации за објавени резултати од испити во испитните сесии можете да ги најдете на истите места. Доколку нема истакнато и на двете места значи дека резултати по определениот испит се уште нема.

Од вас се очекува да ги почитувате овие насоки.

Од Катедрата

 

 read more ...
КОНФЕРЕНЦИЈА / CONFERENCE  
APTIS test  
Контакт  

Марија Цветковска, библиотекар

Tел.: (02) 32 40 487

Наставни планови и распореди  
Дипломска работа  
English Literature 3 Excerpts  
Американска книжевност - наставни програми  
Корисни линкови  
Phonetics and Phonology  
Academic Writing 3  
Academic Writing 5  
MEL 8 2017  
Word Formation in Modern English