Saturday, December 16, 2017   
 
Известувања  
Известување - Saturday, December 16, 2017

 

До студентите од 1 година:

Се известуваат студентите дека во вторник, 19.12. вежбите по Морфологија 1 кај проф. д-р М. Јанева-Михајловска ќе се одржат во предвидените термини.

 
Известување - Wednesday, December 13, 2017

 

До студентие од 2 година:

Часовите по предметот АК 3 (кои ќе ги губиме заради патронатот на 19 декември, а кои се неопходни за да ја завршиме програмата), ќе бидат одработени, и тоа предавањето ќе биде одржано на 20 декември (среда), 16:15-18:00, во П4, а вежбите ќе бидат одржани на 25.12. (понеделник) од 13.00-14.35.

Ќе ве замолам опремата за предавањето да ја однесете во П4. За вежбите немаме просторија и ќе се сретнеме пред библиотеката на 25 декември (понеделник), во 13:00 часот.

 
Колоквиум - Sunday, December 10, 2017

 

Резултатите од првиот колоквиум по предметот САЈ 3 кај д-р М. Беќар можете да ги најдете тука.

 
Известување - Wednesday, December 06, 2017

 

Се известуваат студентите дека вчера, вторник 05.12. во П4 се најдени клучеви.

Клучевите можат да се најдат во библиотеката.

 
ИЗВЕСТУВАЊЕ!!! - Tuesday, October 03, 2017

 

До студентите од 2 и 4 година:

Се известуваат студентите дека на сајтот се објавени ажурираните програми за Американски расказ 1 и Американска книжевност 1.

 
ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО! - Monday, September 25, 2017

 

 До СИТЕ студенти:

Одвоете 3 минути од своето време за да го пополните следниов краток прашалник:

https://goo.gl/forms/RSvViRlqHR55YdRZ2 

Прашалникот е анонимен и е дел од поголемо истражување кое се спроведува во повеќе европски универзитети и во кое учествува Катедрата за англиски јазик и книжевност како претставник на УКИМ.

Ви благодариме на соработката :-)

 

 
Студентска конференција - Monday, July 03, 2017

 

До сите студенти:

We are a student organization from the Faculty of Humanities and Social Sciences in Split, Croatia and we are contacting you about a conference we are organizing.
It is called the Second International Symposium of Students of Croatian, English and Italian Studies: Easy to S(t)ay? 
It deals with very contemporary issues (the representation of contemporary issues such as the migrant crisis, terrorism, nationalism, populism, racism, religious intolerance, ecological issues, sexual and gender minorities, the position of persons with disabilities in the society, globalization and consumerism in contemporary fiction, films, music, video games, graphic novels,comics, graphic design, posters and media texts from the point of view of linguistics, literary theory and media theory) and is innovative and interdisciplinary.
 
Attached please find the call for papers for our conference.
We would find it very helpful if you could publish the call for papers on your faculty websites and distribute it to everybody who may be interested.

Best regards,

iTHEom

 
ВАЖНО!!! - Thursday, December 24, 2015

 

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ДО СИТЕ СТУДЕНТИ:

Ова соопштение се однесува на сите студенти на Катедрата за англиски јазик и книжевност запишани во учебните години од 2008/2009 до 2015/2016.

 
ВАЖНО!!! - Tuesday, February 21, 2012

 

До сите студенти на Катедрата за англиски јазик и книжевност!

Се молат сите студенти при Катедрата да го почитуваат распоредот на часови кои се одржуваат во библиотеката и да не влегуваат кога во неа се одржува час (библиотеката ќе биде заклучена во тие термини). Распоредот е истакнат на вратата од библиотеката како и во продолжение на овој текст.

Од вас се очекува да ги почитувате термините и библитеката да ја користите за позајмување и враќање на книги како и за користење на компјутерите во термините кога во неа не се одржува настава.

Инфорамциите за тоа кога кој професор има консултации или час можете да ги најдете на нашата интернет страна, како и на распоредите истакнати на огласната табла. Исто така информации за објавени резултати од испити во испитните сесии можете да ги најдете на истите места. Доколку нема истакнато и на двете места значи дека резултати по определениот испит се уште нема.

Од вас се очекува да ги почитувате овие насоки.

Од Катедрата

 

 read more ...
КОНФЕРЕНЦИЈА / CONFERENCE  
APTIS test  
Контакт  

Марија Цветковска, библиотекар

Tел.: (02) 32 40 487

Наставни планови и распореди  
Дипломска работа  
English Literature 3 Excerpts  
Американска книжевност - наставни програми  
Корисни линкови  
Phonetics and Phonology  
Academic Writing 3  
Academic Writing 5  
MEL 7 2017  
Word Formation in Modern English  
Translation from English into Macedonian 1 and 3