Sunday, April 26, 2015   
 
информации  
актуелни конкурси  
Тестирања  

 
 

 Резултатите од ТЕМАК испитот

можете да ги преземете тука.

 

Соопштенија и настани  
Ваучери - Monday, April 06, 2015

НОВО: Информации за издавање на вредносни бонови - ваучери за набавување на таблет компјутери

Повеќе...

Барањата можете да ги поднесете во студентската служба, секој работен ден од 11:00 до 14:00 часот.

Барањето можете да го преземете тука.

 
сесија мај/јуни - Wednesday, April 15, 2015

 ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА СЕСИЈАТА МАЈ/ЈУНИ 2015

Повеќе...

 

 
систематски - Thursday, March 19, 2015

 Информации за систематски преглед за студентите од прва година.

Повеќе...

 
славистика - Thursday, March 19, 2015

 II меѓународна студентска конференција Jučer, danas, sutra - slavistika.

Повеќе...

 
промоција - Wednesday, March 18, 2015

СВЕЧЕНО ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДИПЛОМИ

ПРОМОЦИЈА НА МАГИСТРИ И НА ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ

 

Ве известуваме дека на 7 април 2015 година (вторник) во 11:00 часот во Аулата на Факултетот ќе се изврши свечено доделување на дипломите на кандидатите кои се стекнале со академски степен магистер и на студентите коишто завршиле прв циклус (додипломски) студии на Факултетот (список на кандидати).

За да може навреме да отпочне свечениот чин, Ве молиме да дојдете еден час порано, односно во 10:00 часотда бидете на Факултетот. Бидејќи сите кандидати треба да бидат облечени во свечени одори, задолжително носете со Вас документ за лична идентификација (лична карта или пасош), кој треба да биде приложен при подигнувањето на одората.

Напоменуваме дека сите трошоци по повод тој ден (патни и други трошоци) се Ваша обврска.

                                                                                                

 
пракс - Tuesday, March 10, 2015

 Практикантска работа во Окта.

Повеќе...

 
загреб - Monday, March 09, 2015

 Македонски денови во Загреб - 2015 

Повеќе...

 
летен семестар последен рок - Tuesday, February 24, 2015

 Потсетување: 27.2.2015 е последен рок за запишување на летниот семестар, секој упис по овој рок ќе се смета за задоцнет.

 
пракса - Monday, February 09, 2015

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОБВРСКАТА НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ПОСЕТУВАЊЕ ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Повеќе...

 
запишување на летен семестар - Friday, January 30, 2015

 Запишување на летен семестар за учебната 2014/2015

Повеќе...

 
еразмус - Thursday, January 15, 2015

 ЕРАЗМУС Мобилност

Повеќе...

 
познавање англиски - Tuesday, December 23, 2014

 Степен на познавање на англиски јазик на студентите коишто дипломирале на Катедрата за англиски јазик и книжевност.

Повеќе...

 
ден на дрвото - Monday, December 01, 2014

 Согласно со Заклучокот од седницата на Владата на Република Македонија одржана на 25.11.2014 година, поради спроведување на акцијата „Ден на дрвото-засади ја својата иднина”3 декември 2014 година (среда), е неработен ден

 
Најдобар млад научник - Friday, November 21, 2014

 Јавен повик за доставување на пријави за избор на „најдобар млад научник“ за 2014 година

Повеќе...

 
фзом - Wednesday, November 19, 2014

Потврдите за редовно школување електронски се доставени до ФЗОМ и истите нема потреба да ги доставувате во печатена форма во подрачните служби на ФЗОМ.

 
стуликон - Wednesday, November 12, 2014

  

Четврта Студентска лингвистичка конференција

СтуЛиКон 

24-26 април 2015

Филолошки факултет ,,Блаже Конески при универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

Web:www.stulikon.mk

 

Facebook:facebook/Stulikon2015

 

E-mail: apstrakti@stulikon.mk;  stulikon2015@stulikon.mk

Повеќе...

 
конкурс - Wednesday, November 12, 2014

 КОНКУРС

 за наградата „Блаже Конески“,

есеј на тема

Повеќе...

 
јавен повик - Monday, October 27, 2014

Кампања за вработување на 5 најдобри студенти од Вардарскиот планински регион.

Повеќе...

Согласно со Заклучокот од седницата на Владата на Република Македонија одржана на 25.11.2014 година, поради спроведување на акцијата „Ден на дрвото-засади ја својата иднина”3 декември 2014 година (среда), е неработен ден, поради ова крајниот рок за предавање на есеите за учество на конкурсот е 4.12.2014

 
информација по македонски - Monday, October 20, 2014

 ИНФОРМАЦИЈА ЗА НАСТАВАТА ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК КАКО СТРАНСКИ

 

- Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура –

 

Наставата по македонски јазик како странски, во организација на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при УКИМ ќе се одвива на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје во следните термини и простории:

ВТОРНИК, СРЕДА и ЧЕТВРТОК од 16:20 во П1 и во П3

- САБОТА од 11:30 во П1 и во П3

 
странски студенти-информација - Sunday, October 19, 2014

 ИНФОРМАЦИЈА ЗА НАСТАВАТА ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА СТРАНСКИ СТУДЕНТИ

На 20.10.2014 г. во 18:00 часот во аулата на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ - Скопје ќе се одржи првата средба и ќе се направи распоред за часовите и распределба по групи. Се молат пријавените кандидати да го почитуваат терминот. 
 
подготвителна настава - Thursday, October 09, 2014

 

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОДГОТВИТЕЛНАТА НАСТАВА ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА СТРАНСКИ СТУДЕНТИ

 

Се информираат кандидатите пријавени за подготвителна настава по македонски јазик за странски студенти дека наставата што ја организира Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при УКИМ ќе започне на 20 октомври 2014 г. Курсот ќе биде во времетраење 10 недели, со 12 часа неделно (од понеделник до четврток по 3 часа дневно). Цената на чинење изнесува вкупно 200 евра во денарска противвредност, од кои 80 евра се уплаќаат на сметка на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, а 120 евра на сметка на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје (прилог: уплатници). 

Двете уплатници заедно со документите (копија од извод од матичната книга на родени, копија од диплома за завршено средно образование и копија од патна исправа - пасош) треба да бидат доставени најдоцна до 16.10.2014 г. во Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, кај Евдокија Илиjевска. 

Терминот за средба со наставниците и конечниот распоред ќе бидат дополнително објавени.

Забелешка: Уплатените средства не се рефундираат. 

 
рок за поденсување документи - Thursday, October 02, 2014

 Со цел да се избегнат турканиците пред шалтер, ве известуваме дека рокот за поднесување документи за регулирање на зимскиот семестар ќе биде продолжен до 10.10.2014 г., но уплатата мора да биде извршена најдоцна до 4.10.2014 година (сабота), во спротивно ќе се смета за задоцнет упис. Во периодот 6.10.2014 - 10.10.2014 Отсекот за студентски прашања ќе врши прием на студенти од 11 до 14 часот. НАПОМЕНУВАМЕ дека електронското бирање предмети завршува заклучно со 3.10.2014 (петок)

 
упис - Friday, September 12, 2014

Бирање на предмети и запишување на зимскиот семестар за учебната 2014/2015 

Рокот е продолжен до 3.10.2014 (Петок)

Повеќе...

 
координатори - Tuesday, February 11, 2014

 Почитувани студенти,

За сите прашања во врска со студиските програми и планови можете да се обратите до координаторот  на соодветната катедра. Во прилог е даден списокот на ЕКТС-координатори и преимните термини кај секој од нив.

Со почит, 

 

 
приемни денови стручна служба - Wednesday, October 03, 2012

 ВАЖНО!

Приемни денови на стручната служба

повеќе...

 
Известување - Friday, February 06, 2015

Известување 

Студентите од прва година кои немат извршено систематски преглед истиот да го извршат во текот на периодот од 16 до 20 февруари. По извршениот систематски преглед да дојдат во отсекот за студентски прашања за заверка на зимски семестар и упис на летен семестар 2014/15.

 
презапишување - Wednesday, September 10, 2014

 СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ЗАПИШАНИ ОД УЧ. 2013/2014

 

Почитувани студенти, ве потсетуваме на одредбата од чл. 323 од Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ (УКИМ), со која е регулиран статусот на студентите запишани во уч. 2013/2014, а која гласи:

„Студент запишан со партиципација на трошоците за студирање, го губи статусот на студент запишан во државна квота и ги продолжува студиите со поднесување на трошоците за студирање (кофинансирање) ако: 

- еден предмет запишува по трет пат; 

- не положил најмалку 50% од запишаните кредити во одреден семестар, до почетокот на наредниот соодветен семестар (зимски, односно летен)“.

Одредбата од наведениот член е цитирана во чл. 4 од Договорот што го имате склучено со Факултетот при запишувањето.

 

Од Деканатот на Факултетот

 
подготвителна за странци - Wednesday, August 06, 2014

ИНФОРМАЦИИ 

ЗА 

ПОДГОТВИТЕЛНА НАСТАВА ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 

(за странски државјани, идни студенти на УКИМ)

 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје организира подготвителна настава по македонски јазик за странските државјани, заинтересирани за студирање на факултетите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (УКИМ) за акад. 2015/2016 г. 

Подготвителната настава ќе се одржи во зимскиот семестар во тековната 2014/2015 г. и ќе биде во времетрање од три месеци.

Подетални информации ќе бидат објавени во почетокот на септември 2014 

 
 
втор циклус - термини - Monday, February 10, 2014

 Почитувани студенти на втор и на трет циклус универзитетски студии,

 Заради поголема ефикасност во работењето на Стручната служба на Факултетот, Деканатот воведе приемни денови во отсеците. Во врска со тоа, ве известуваме дека за вас приемни денови се понеделник и четврток од 8 до 10 часот и вторник од 12 до 14 часот.

Се надеваме на разбирање од ваша страна. 

 
прием - Thursday, September 19, 2013

 СРЕДБА СО ДЕКАНОТ, СО ПРОДЕКАНИТЕ ИЛИ СО СЛУЖБИТЕ ВО ДЕКАНАТ СЕ ОСТВАРУВА САМО ВО ИСКЛУЧИТЕЛНИ СИТУАЦИИ, И ТОА ПРЕКУ ЕЛЕКТРОНСКО ЗАКАЖУВАЊЕ НА СЛЕДНАВА АДРЕСА: kontakt@flf.ukim.edu.mk

Повеќе...

 
одлука - информации јавен карактер - Monday, October 22, 2012

Одлука Информации од јавен карактер

повеќе...

 
таксени марки - Monday, January 17, 2011
онлајн  
People Online People Online:
Visitors Visitors: 17
Members Members: 0
Total Total: 17

за идните студенти  
Материјали  
работа  

Можности за работа.

Повеќе...