Tuesday, September 02, 2014   
 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, Р. Македонија

 Филолошки факултет „Блаже Конески“

 

информации  
актуелни конкурси  
работа  
француски, англиски - Friday, August 15, 2014

Можности за работа.

Повеќе...

 
аптис  

 АПТИС ТЕСТ

НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ” - СКОПЈЕ

Повеќе...

 

Соопштенија и настани  
нови студенти - Monday, June 30, 2014

 Информации за запишување на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ на I циклус на студии.

Втор уписен рок

Повеќе...

 
foreign students - enrolment information - Monday, June 16, 2014

Foreign students TEMAK enrolment tests information:

EXAMINATION SCHEDULE:

6.8.2014 starting at 10:00 AM (for applications before 4.8.2014)
27.8.2014 starting at 10:00 AM (for applications no later then 20.8.2014)
 
 
A payment of 2000 den. is required, please bring the copy of the payment form as a verification of a sucessful payment.
See sample here.
 
Download the application form here.
 
ИНФОРМАЦИИ ЗА ТЕМАК 
ЗА СТРАНСКИТЕ СТУДЕНТИ НА УКИМ 
 
ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ТЕСТОТ ТЕМАК:
6.8.2014 г. од 10 часот (за тие што се пријавиле заклучно со 4.8.2014)
27.8.2014 г. од 10 часот (пријавување најдоцна до 20.8.2014)

За полагање на испитот се уплаќа износ од 2000 ден. На денот на испитот задолжително носете копија од уплатницата.
Види примерок тука.
 
Преземете ја пријавата тука.
 
курсеви - Wednesday, June 04, 2014

 Курсеви по полски

Повеќе...

 
летна школа - Monday, June 02, 2014

 Летна школа во Лајпциг

Повеќе...

 
собир - италијански студии - Thursday, February 27, 2014

 ЈАЗИЧНИ, КНИЖЕВНИ И КУЛТУРНИ ПАРАЛЕЛИ 

Охрид 13-14 септември 2014
Меѓународен собир по повод 55 години италијански студии
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

PARALLELISMI LINGUISTICI, LETTERARI E CULTURALI
Ohrid 13-14 settembre 2014
Convegno internazionale in occasione dei 55 anni di studi italiani
presso l’Università “Ss. Cirillo e Metodio” di Skopje 
 

http://www.flf.ukim.edu.mk/ohrid2014

 
координатори - Tuesday, February 11, 2014

 Почитувани студенти,

За сите прашања во врска со студиските програми и планови можете да се обратите до координаторот  на соодветната катедра. Во прилог е даден списокот на ЕКТС-координатори и преимните термини кај секој од нив.

Со почит, 

 

 
прием - Thursday, September 19, 2013

 СРЕДБА СО ДЕКАНОТ, СО ПРОДЕКАНИТЕ ИЛИ СО СЛУЖБИТЕ ВО ДЕКАНАТ СЕ ОСТВАРУВА САМО ВО ИСКЛУЧИТЕЛНИ СИТУАЦИИ, И ТОА ПРЕКУ ЕЛЕКТРОНСКО ЗАКАЖУВАЊЕ НА СЛЕДНАВА АДРЕСА: kontakt@flf.ukim.edu.mk

Повеќе...

 
темак резултати - Wednesday, August 27, 2014

 Резултатите од темак испитот одржан на 27.08.2014 можете да ги преземете тука.

 
ранг листа - Tuesday, August 19, 2014

Конечната ранг листа за првиот уписен рок можете да ја преземете тука.

 Потребни документи за упис.

10 најдобри кандидати - добитници на стипендија

 
подготвителна за странци - Wednesday, August 06, 2014

ИНФОРМАЦИИ 

ЗА 

ПОДГОТВИТЕЛНА НАСТАВА ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 

(за странски државјани, идни студенти на УКИМ)

 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје организира подготвителна настава по македонски јазик за странските државјани, заинтересирани за студирање на факултетите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (УКИМ) за акад. 2015/2016 г. 

Подготвителната настава ќе се одржи во зимскиот семестар во тековната 2014/2015 г. и ќе биде во времетрање од три месеци.

Подетални информации ќе бидат објавени во почетокот на септември 2014 

 
 
втор циклус - термини - Monday, February 10, 2014

 Почитувани студенти на втор и на трет циклус универзитетски студии,

 Заради поголема ефикасност во работењето на Стручната служба на Факултетот, Деканатот воведе приемни денови во отсеците. Во врска со тоа, ве известуваме дека за вас приемни денови се понеделник и четврток од 8 до 10 часот и вторник од 12 до 14 часот.

Се надеваме на разбирање од ваша страна. 

 
одлука - информации јавен карактер - Monday, October 22, 2012

Одлука Информации од јавен карактер

повеќе...

 
приемни денови стручна служба - Wednesday, October 03, 2012

 ВАЖНО!

Приемни денови на стручната служба

повеќе...

 
таксени марки - Monday, January 17, 2011
онлајн  
People Online People Online:
Visitors Visitors: 47
Members Members: 0
Total Total: 47

за идните студенти  
Материјали