Wednesday, October 01, 2014   
 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, Р. Македонија

 Филолошки факултет „Блаже Конески“

 

информации  
актуелни конкурси  
Тестирања  

ИЕЛТС (ELTS) на Филолошкиот факултет

 

ТЕРМИН ЗА ПОЛАГАЊЕ: 

НОЕМВРИ: 08.11.2014

За повеќе информации одете на овој линк. 

 

Резултатите од ТЕМАК испитот можете да ги преземете тука.

 

Аптис тест на филолошкиот факултет

Повеќе...

 Резултатите од ТЕМАК испитот

можете да ги преземете тука.

 

Соопштенија и настани  
настава по јапонски јазик - Monday, September 29, 2014

 Првата средба со професорката по јапонски јазик г-ѓа Еико Шимабукуро (Eiko Shimabokuro)

ќе се одржи на 1 октомври во библиотеката за општа и компаративна книжевност во 12:00 часот.

 
упис - Friday, September 12, 2014

Бирање на предмети и запишување на зимскиот семестар за учебната 2014/2015 

Рокот е продолжен до 3.10.2014 (Петок)

Повеќе...

 
foreign students - enrolment information - Monday, June 16, 2014

Preparatory Macedonian Language Course for foreign students

Аpplication deadline: 22.9.2014

Application form: here 

Please send your application form to the following address: learnmk@flf.ukim.edu.mk

 

Подготвителна настава по македонски јазик за странски студенти 

Пријавување најдоцна до: 22.9.2014 година 

Пријава: тука

Пријавата да се достави на следната адреса: learnmk@flf.ukim.edu.mk

 
12.9.2014 at 10:00 AM (written exam)  and 15.9.2014 at 10:00 AM (oral exam)
 Application deadline10.9.2014
A payment of 2000 den. is required, please bring the copy of the payment form as a verification of a successful payment.
See sample here.
 
Download the application form here.
 
ИНФОРМАЦИИ ЗА ТЕМАК 
ЗА СТРАНСКИТЕ СТУДЕНТИ НА УКИМ 
 
ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ТЕСТОТ ТЕМАК:
 
Писмениот испит ќе се одржи на 12.9.2014 г. од 10 часот, а усниот на 15.9.2014 г. од 10 ч.
Пријавување најдоцна до 10.9.2014 
 

За полагање на испитот се уплаќа износ од 2000 ден. На денот на испитот задолжително носете копија од уплатницата.
Види примерок тука.
 
Преземете ја пријавата тука.
 
 
координатори - Tuesday, February 11, 2014

 Почитувани студенти,

За сите прашања во врска со студиските програми и планови можете да се обратите до координаторот  на соодветната катедра. Во прилог е даден списокот на ЕКТС-координатори и преимните термини кај секој од нив.

Со почит, 

 

 
приемни денови стручна служба - Wednesday, October 03, 2012

 ВАЖНО!

Приемни денови на стручната служба

повеќе...

 
презапишување - Wednesday, September 10, 2014

 СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ЗАПИШАНИ ОД УЧ. 2013/2014

 

Почитувани студенти, ве потсетуваме на одредбата од чл. 323 од Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ (УКИМ), со која е регулиран статусот на студентите запишани во уч. 2013/2014, а која гласи:

„Студент запишан со партиципација на трошоците за студирање, го губи статусот на студент запишан во државна квота и ги продолжува студиите со поднесување на трошоците за студирање (кофинансирање) ако: 

- еден предмет запишува по трет пат; 

- не положил најмалку 50% од запишаните кредити во одреден семестар, до почетокот на наредниот соодветен семестар (зимски, односно летен)“.

Одредбата од наведениот член е цитирана во чл. 4 од Договорот што го имате склучено со Факултетот при запишувањето.

 

Од Деканатот на Факултетот

 
подготвителна за странци - Wednesday, August 06, 2014

ИНФОРМАЦИИ 

ЗА 

ПОДГОТВИТЕЛНА НАСТАВА ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 

(за странски државјани, идни студенти на УКИМ)

 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје организира подготвителна настава по македонски јазик за странските државјани, заинтересирани за студирање на факултетите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (УКИМ) за акад. 2015/2016 г. 

Подготвителната настава ќе се одржи во зимскиот семестар во тековната 2014/2015 г. и ќе биде во времетрање од три месеци.

Подетални информации ќе бидат објавени во почетокот на септември 2014 

 
 
втор циклус - термини - Monday, February 10, 2014

 Почитувани студенти на втор и на трет циклус универзитетски студии,

 Заради поголема ефикасност во работењето на Стручната служба на Факултетот, Деканатот воведе приемни денови во отсеците. Во врска со тоа, ве известуваме дека за вас приемни денови се понеделник и четврток од 8 до 10 часот и вторник од 12 до 14 часот.

Се надеваме на разбирање од ваша страна. 

 
прием - Thursday, September 19, 2013

 СРЕДБА СО ДЕКАНОТ, СО ПРОДЕКАНИТЕ ИЛИ СО СЛУЖБИТЕ ВО ДЕКАНАТ СЕ ОСТВАРУВА САМО ВО ИСКЛУЧИТЕЛНИ СИТУАЦИИ, И ТОА ПРЕКУ ЕЛЕКТРОНСКО ЗАКАЖУВАЊЕ НА СЛЕДНАВА АДРЕСА: kontakt@flf.ukim.edu.mk

Повеќе...

 
одлука - информации јавен карактер - Monday, October 22, 2012

Одлука Информации од јавен карактер

повеќе...

 
таксени марки - Monday, January 17, 2011
онлајн  
People Online People Online:
Visitors Visitors: 43
Members Members: 0
Total Total: 43

за идните студенти  
Материјали  
работа  

Можности за работа.

Повеќе...