Sunday, July 13, 2014   
 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, Р. Македонија

 Филолошки факултет „Блаже Конески“

 

информации  
актуелни конкурси  
аптис  

 АПТИС ТЕСТ

НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ” - СКОПЈЕ

Повеќе...

 

Соопштенија и настани  
нови студенти - Monday, June 30, 2014

 Информации за запишување на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ на I циклус на студии.

Повеќе...

 
сесија август - Thursday, June 26, 2014

 Пријавување на испити за августовската испитна сесија 2014.

Повеќе...

 
foreign students - enrolment information - Monday, June 16, 2014

Foreign students TEMAK enrolment tests information:

EXAMINATION SCHEDULE:

6.8.2014 starting at 10:00 AM
27.8.2014 starting at 10:00 AM
 
 
A payment of 2000 den. is required, please bring the copy of the payment form as a verification of a sucessful payment.
See sample here.
 
Download the application form here.
 
ИНФОРМАЦИИ ЗА ТЕМАК 
ЗА СТРАНСКИТЕ СТУДЕНТИ НА УКИМ 
 
ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ТЕСТОТ ТЕМАК СЕ:
6.8.2014 г. од 10 часот
27.8.2014 г. од 10 часот

За присуствување на испитот потребна е уплата од 2000 ден. Ве молиме да носите копија од уплатницата за истата да може да се верификува.
Види примерок тука
 
Преземете ја пријавата тука.
 
курсеви - Wednesday, June 04, 2014

 Курсеви по полски

Повеќе...

 
летна школа - Monday, June 02, 2014

 Летна школа во Лајпциг

Повеќе...

 
собир - италијански студии - Thursday, February 27, 2014

 ЈАЗИЧНИ, КНИЖЕВНИ И КУЛТУРНИ ПАРАЛЕЛИ 

Охрид 13-14 септември 2014
Меѓународен собир по повод 55 години италијански студии
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

PARALLELISMI LINGUISTICI, LETTERARI E CULTURALI
Ohrid 13-14 settembre 2014
Convegno internazionale in occasione dei 55 anni di studi italiani
presso l’Università “Ss. Cirillo e Metodio” di Skopje 
 

http://www.flf.ukim.edu.mk/ohrid2014

 
координатори - Tuesday, February 11, 2014

 Почитувани студенти,

За сите прашања во врска со студиските програми и планови можете да се обратите до координаторот  на соодветната катедра. Во прилог е даден списокот на ЕКТС-координатори и преимните термини кај секој од нив.

Со почит, 

 

 
прием - Thursday, September 19, 2013

 СРЕДБА СО ДЕКАНОТ, СО ПРОДЕКАНИТЕ ИЛИ СО СЛУЖБИТЕ ВО ДЕКАНАТ СЕ ОСТВАРУВА САМО ВО ИСКЛУЧИТЕЛНИ СИТУАЦИИ, И ТОА ПРЕКУ ЕЛЕКТРОНСКО ЗАКАЖУВАЊЕ НА СЛЕДНАВА АДРЕСА: kontakt@flf.ukim.edu.mk

Повеќе...

 
втор циклус - термини - Monday, February 10, 2014

 Почитувани студенти на втор и на трет циклус универзитетски студии,

 Заради поголема ефикасност во работењето на Стручната служба на Факултетот, Деканатот воведе приемни денови во отсеците. Во врска со тоа, ве известуваме дека за вас приемни денови се понеделник и четврток од 8 до 10 часот и вторник од 12 до 14 часот.

Се надеваме на разбирање од ваша страна. 

 
одлука - информации јавен карактер - Monday, October 22, 2012

Одлука Информации од јавен карактер

повеќе...

 
приемни денови стручна служба - Wednesday, October 03, 2012

 ВАЖНО!

Приемни денови на стручната служба

повеќе...

 
таксени марки - Monday, January 17, 2011
онлајн  
People Online People Online:
Visitors Visitors: 16
Members Members: 0
Total Total: 16

за идните студенти  
Материјали